zadanie dla chętnych

 

Zadanie to dotyczy ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY.

Waszym zadaniem będzie przygotować i zaprezentować informacje dotyczące symboli,

związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży: Krzyż i ikona.

 

Można to przedstawić na trzy sposoby:

  1. W formie prezentacji multimedialnej

  2. W formie graficznej (np. plakat)

  3. W formie referatu

Wybieracie jedną formę.

 

Zadanie należy zrobić do 15 listopada 2014 roku