ZADANIE DODATKOWE dla wszystkich chętnych gimnazjalistów od klasy I do klasy III - TERMIN DO KOŃCA LUTEGO 2015

 

 

Od I niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego 2016 roku

 

obchodzimy w Kościele ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO,

 

dlatego też zadanie dodatkowe dotyczy właśnie tego tematu.

 

Waszym zadaniem jest stworzyć referat na temat jednego,

 

wybranego przez Was, zgromadzenia zakonnego.

 

W referacie tym powinno się znaleźć informacje o:

 

  • historii zakonu,

  • założycielu,

  • czym się to zgromadzenie zajmuje,

  • gdzie znajdują się ich klasztory,

 

Można umieścić informacje na temat stroju zakonnego,

 

który w tym zgromadzeniu zakonnicy noszą.

 

W pracy Waszej powinny znaleźć się zdjęcia.

 

Referat ma mieć stronę tytułową,

 

na której będzie napisany tytuł (nazwa zgromadzenia zakonnego)

 

oraz imię i nazwisko ucznia, który tę pracę wykonał.

 

Referat ten powinien być umieszczony w skoroszycie,

 

czyli ładna okładka i ładna szata graficzna,

 

bo w końcu jest to praca na ocenę celującą,

 

więc powinna być wzorcowa.

 

 

Macie sporo czasu - na Wasze prace czekam do końca lutego 2015 roku