X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TWÓRCZOŚCI JANA PAWŁA II - konkurs recytatorski

REGULAMIN
X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
TWÓRCZOŚCI JANA PAWŁA II

 

 1. Organizatorem X Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Jana Pawła II jest Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Cele konkursu:Termin konkursu:
  • uczczenie dziesiątej rocznicy śmierci oraz pierwszej rocznicy kanonizacji wielkiego Polaka,
  • upamiętnienie postaci Patrona Szkoły,
  • popularyzacja twórczości św. Jana Pawła II wśród młodzieży,
  • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • uwrażliwienie na piękno literatury polskiej.

13kwietnia 2015 r. o godz. 13.00
(zbiórka uczestników o godz. 12.45).  

 1. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatorów konkursu, jeden losowo wybrany opiekun uczestników konkursu oraz reprezentant Rady Rodziców.
 2. Termin zgłaszania uczestników upływa 9 kwietnia 2015 r.
 3. Postanowienia szczegółowe:
 1. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach:
 1. gimnazjum,
 2. szkoły ponadgimnazjalne.
 1. Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu (wzór kart
  w załączeniu oraz do pobrania na stronie http://zs5.jastrzebie.pl ).
 2. Każdy uczestnik przygotowuje do oceny jeden wiersz oraz fragment prozy. Czas recytacji nie może przekroczyć 10 min. Pod pojęciem prozy organizatorzy rozumieją również encykliki, homilie, kazania, orędzia, listy itp. autorstwa Ojca Świętego. W trakcie występu nie można korzystać z żadnego rekwizytu ani podkładu muzycznego, wyjątek stanowi podkład muzyczny zapisany na przenośnej karcie pamięci.
 3. Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i estetyczne.
 4. Kryteria oceny recytacji obejmują: dobór repertuaru, dykcję, interpretację.
 5. Do zasad ważnych, ale bezpośrednio nie punktowanych, należy właściwy ubiór oraz  postawa recytującego.
 6. Uczniowie, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach konkursu, są zobowiązani do wyboru nowego tekstu.
 7. Kolejność występu wyznacza Organizator.  
 8. Ocenianie jest tajne, a decyzja jury ostateczna.
 9. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy, laureaci  nagrody książkowe, a ich opiekunowie podziękowania. 
 1. Informacje dodatkowe
 1. Organizatorzy przewidują skromny poczęstunek dla uczestników i opiekunów.